Medioteka

Publikacje

IV tom Archiwum Historii Mówionej: NAUKA i PRACA

Edukacja i praca to już czwarty tom cyklu wydawniczego z serii Archiwum Historii Mówionej. Archiwum powstaje dzięki zaangażowaniu dwóch grup – młodych ludzi zainteresowanych historią i osób starszych – świadków historii, gotowych opowiedzieć o czasach minionych. Najnowsza publikacja oddaje głos dwudziestu osobom, które wspominają swoje lata szkolne i życie rodzinne zarówno przed II wojną światową, jak i po jej zakończeniu. W książce przedstawione są relacje i wspomnienia dotyczące różnych etapów edukacji – od przedszkola, zajęcia obowiązkowa i pozalekcyjne po studia uniwersyteckie. Wśród rozdziałów dotyczących pracy znajdują się opisy zajęć na gospodarstwach rolnych, w zakładach przemysłowych i usługowych bądź instytucjach. Cezury czasowe relacji sięgają od lat 30. XX wieku do współczesności. We wspomnieniach osób starszych historia ożywa na nowo, pobudzając naszą wyobraźnię i pozwalając nam na zobrazowanie codziennego życia mieszkańców dawnego Górnego Śląska. Publikowane relacje zostały też wzbogacone o przypisy, w których Czytelnik znajdzie wyjaśnienia wymienianych przez respondentów pojęć, zjawisk, nazw. Publikacja polsko-niemiecka.

Cena : 0 zł