Podpisanie porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Opolskim

30 czerwca, 2021 7:57 pm Published by

W dniu 30.06.2021 r. odbyła się konferencja prasowa związana z podpisaniem porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Opolskim – Katedrą Nauk Socjologicznych i Pracy Społecznej.

 

Porozumienie podpisali:

ze strony Domu Współpracy Polsko – Niemieckiej:

Ryszard Galla – prezes zarządu Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej

Lucjan Dzumla – dyrektor generalny Domu Współpracy Polsko – Niemieckiej

ze strony Uniwersytetu Opolskiego:

– dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska, prof. UO (dziekan wydziału Instytutu Nauk Społecznych)

– dr Iwona Sobieraj – koordynatorka ds. kierunków Socjologia oraz Design i Komunikacja Społeczna

W ramach podpisanej współpracy instytucjonalnej pomiędzy uczelnią i DWPN, studenci będą prowadzili badania socjologiczne korzystając z dostępnych na stronie internetowej projektu wywiadów oraz realizując własne, stosując metody wykorzystywane w projekcie Archiwum Historii Mówionej.

 

Jednocześnie realizacja porozumienia zakłada:

1. organizację praktyk zawodowych dla studentów,
2. współpracę i konsultacje przy tworzeniu programów studiów oraz kart przedmiotów,
3. współorganizację zajęć, spotkań, konferencji oraz innych wydarzeń mających na celu rozwój studentów.

Serdecznie dziękujemy Katedrze Nauk Socjologicznych i Pracy Społecznej za zaangażowanie się w działania projektu Archiwum Historii Mówionej.