Miejscowość

Zabrze

Tytuł wywiadu Świadek Historii Autor wywiadu Miesce Akcje

Helena Winszczyk

Oliwia Torka

Górny Śląsk

Jerzy Pająk

Oliwia Torka

Górny Śląsk

Ewa Wolnica

Sandra Król

Górny Śląsk

Anna Kowalewska

Oliwia Torka

Górny Śląsk