Miejscowość

Wrocław

Tytuł wywiadu Świadek Historii Autor wywiadu Miesce Akcje

Elżbieta Duda

Beata Sordon

Szydłów

Maria Sienkiewicz

Województwo Opolskie

Janina Nowakowska

Damian Nowak, Victor Badura

Województwo Pomorskie