Miejscowość

Walce

Tytuł wywiadu Świadek Historii Autor wywiadu Miesce Akcje

Krystian Czernek

Mateusz Czernek

Górny Śląsk

Krystyna Czernek

Mateusz Czernek

Górny Śląsk