Miejscowość

Tarnowskie Góry

Tytuł wywiadu Świadek Historii Autor wywiadu Miesce Akcje

Jakub Kubata

Województwo Opolskie

Wiele

Robert Kozłowski

Górny Śląsk

Edmund Mańka

Robert Kozłowski

Górny Śląsk

Krystyna Przystalska, Teresa Lipińska, Marian Garczorz

Robert Kozłowski

Górny Śląsk