Miejscowość

Strzeleczki

Tytuł wywiadu Świadek Historii Autor wywiadu Miesce Akcje

Osoba anonimowa

Emilia Cebula

Górny Śląsk

Manfred Dzumla

Daria Tillezek

Górny Śląsk

Osoba anonimowa

Emilia Cebula

Górny Śląsk

Manfred Dzumla

Daria Tillezek

Górny Śląsk

Manfred Dzumla

Daria Tillezek

Górny Śląsk

Manfred Dzumla

Patrycja Dziony

Górny Śląsk

Manfred Dzumla

Daria Tillezek

Górny Śląsk

Manfred Dzumla

Daria Tillezek

Górny Śląsk

Maria Sarnes

Górny Śląsk