Miejscowość

Stare Koźle

Tytuł wywiadu Świadek Historii Autor wywiadu Miesce Akcje

Osoba anonimowa

Hanna Onyszkiewicz

Górny Śląsk

Osoba anonimowa

Dominika Szarf

Górny Śląsk

Teresa Kocyba

Paulina Parusel

Górny Śląsk