Miejscowość

Siemianowice Śląskie

Tytuł wywiadu Świadek Historii Autor wywiadu Miesce Akcje

Stanisław Jończyk

Arkadiusz Jończyk

Górny Śląsk

Marian Waluga

Daniel Bober

Górny Śląsk

Osoba anonimowa

Karolina Mazur

Górny Śląsk

Stefania Binkowska

Natalia Binkowska

Górny Śląsk

Patrycja Majewska

Anna Marketon i Natalia Bonikowska

Górny Śląsk

Osoba anonimowa

Daniel Bober

Górny Śląsk

Krystian Hadasz

Karolina Mazur

Górny Śląsk