Miejscowość

Opole-Grudzice

Tytuł wywiadu Świadek Historii Autor wywiadu Miesce Akcje

Ks. Hubert Kowol

Górny Śląsk