Miejscowość

Niezdrowice

Tytuł wywiadu Świadek Historii Autor wywiadu Miesce Akcje

Gerard Tiszbierek

Paulina Zielinka

Górny Śląsk