Miejscowość

Neudamm (Dębno) Seifeld (Thuringen) Kleinwasser (Jeziorka) Słupsk

Tytuł wywiadu Świadek Historii Autor wywiadu Miesce Akcje

Rolf Wernicke

Województwo Pomorskie