Miejscowość

Kolanowice

Tytuł wywiadu Świadek Historii Autor wywiadu Miesce Akcje

Angela Bartusch

Anna Baron, Nikola Brisch, Sabina Jonczyk

Górny Śląsk

Anna Gruszka

Anna Klimas

Górny Śląsk

Anna Gruszka

Anna Klimas

Górny Śląsk

Getruda Wawoczny

Anna Baron, Nikola Brisch, Sabina Jonczyk

Górny Śląsk