Miejscowość

Kierpień

Tytuł wywiadu Świadek Historii Autor wywiadu Miesce Akcje

Osoba anonimowa

Kerstina Globisch

Górny Śląsk