Miejscowość

Bojanów

Tytuł wywiadu Świadek Historii Autor wywiadu Miesce Akcje

Osoba anonimowa

Maria Reisky

Górny Śląsk

Jadwiga Reisky

Maria Reisky

Górny Śląsk