Galeria

Rzeczywistość 1945 roku

Categories for Warmia i Mazury

Tytuł wywiadu Świadek Historii Autor wywiadu Miesce Akcje

Otto Tuszyński

Wioletta Wróbel

Warmia Mazury

Otto Tuszyński

Wioletta Wróbel

Warmia Mazury

Alina Krawcewicz

Aleksandry Łubińskiej

Warmia Mazury

Teresa Brzeska-Smerek

Alicja Gronowska

Warmia Mazury