Paweł Barteczko

Pan Barteczko opowiada o granicy, która w momencie rozpoczęcia II wojny światowej staje się nagle "płonącą granicą" i sprawia, że mieszkający wzdłuż niej ludzie stają się wrogami.