Krenc Tadeusz – Mój dom, moja historia.

Świadek czasu, Tadeusz Krenc opowiada o swoim życiu oraz ukochanym mieście w którym się urodził, o Lidzbarku Warmińskim. Opowiada nam również o sowich bliskich, rodzinie, którzy przybili do Lidzbarka z różnych terenów wraz z różnymi tradycjami, które spotkały się na byłych poniemieckich terenach.