Horst Ulbrich

Świadek czasu, Horst Ulbrich urodzony pod Bielefeld w Niemczech, opowiada o losach swoich rodziców, okupacji radzieckiej oraz wysiedleniu swoich bliskich w styczniu 1945 r. z terenów Kłodzka, do nowej ojczyzny.