Dokładnie 30 lat temu Polska i Niemcy podpisały traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

18 czerwca, 2021 6:59 am Published by

Dokładnie 30 lat temu Polska i Niemcy podpisały traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

W ramach projektu Archiwum Historii Mówionej wydana została publikacja pn. „Sąsiedzi.
O relacjach polsko – niemieckich na Śląsku oraz Warmii i Mazurach”. Inspiracją do stworzenia niniejszego ósmego już tomu AHM stała się nie tylko 30. rocznica podpisania polsko–niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie, ale również obchodzone w ubiegłym roku rocznice zjednoczenia Niemiec oraz powstania struktur Mniejszości Niemieckiej.
W opracowaniu tym znajdą Państwo 16 relacji, które w doskonały sposób ukazują drogę tych dwóch państw sąsiednich i dwóch społeczeństw do pojednania.

Zachęcamy miłośników historii do zapoznania się z niezwykłymi, bardzo często emocjonalnymi wypowiedziami świadków czasu.

Tom ósmy jest do nabycia w naszej księgarni internetowej Hausbooks. Zapraszamy
do nabycia zarówno audiobooka, jak i książki w wersji papierowej.