Wywiady Audio

Edukacja szkolna

Tematy wywiadów Edukacja szkolna

Tytuł wywiadu Świadek Historii Autor wywiadu Miesce Akcje

Longin Dąbrowski

Iga Pacuszka

Warmia i Muzury

Krzysztof Korsak

Alicja Gronowska

Warmia i Muzury

Jadwiga Gromadzka

Piotr Mondroch

Warmia i Muzury

Jadwiga Gromadzka

Piotr Mondroch

Warmia i Muzury

Teresa Brzeska-Smerek

Alicja Gronowska

Warmia i Muzury

Róża Tiszbierek

Paulina Zielinka

Górny Śląsk

Henryk Szczędzina

Małgorzata Wójcik

Górny Śląsk

Osoba anonimowa

Karina Glombitza

Górny Śląsk

Osoba anonimowa

Roksana Krzemińska

Górny Śląsk

Jerzy Wieszała

Górny Śląsk

Edeltraud Kaletta

Nikola Kaleta

Górny Śląsk

Monika Błaszczyk

Baron Anna, Nikola Brisch, Sabina Jonczyk

Górny Śląsk

Anna Myszyńska

Karina Szymaniec, Anna Więckowska

Górny Śląsk

Teresa Czech

Górny Śląsk

Róża Obrusznik

Iwona Wilczek

Górny Śląsk

Jadwiga Rygorowicz

Nikola Krajewska, Katarzyna Sewiło

Górny Śląsk