Życie w Świętym Stanisławie po roku 1939

Działania Armii Czerwonej na Kresach Wschodnich – wywózki Polaków w głąb ZSRR – działalność konspiracyjna – kontakty z załogą zestrzelonego niemieckiego samolotu – przejście frontu w 1944 r.

Opis

Życie w Świętym Stanisławie po roku 1939

Świadek Historii| Władysław Małysa (1928) Bąków

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/2010_wladyslaw_malysa_zycie_w_sw_stanislawowie_po_roku_1939.mp3