Życie rodzimych Ślązaków przed i po wojnie

Sytuacja przed wojną – okupacja sowiecka – ślady represji Górnoślązków – powojenna bieda – zmiany imion i nazwisk – opieka socjalna w PRL – założenie mniejszości niemieckiej.

Opis

Życie rodzimych Ślązaków przed i po wojnie

Świadek Historii| Osoba anonimowa (1937) Dobrzeń Wielki

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/kubisfarys-anonim.mp3