Życie religijne w obliczu wojnny w Raszowy

Państwo Marta i Hubert, mieszkańcya Raszowy opowiadają o czasach II Wojny Światowej, kiedy to ich brat uratował monstrancje przed zbliżającymi się wojskami armii czerwonej. Wspominają, jakie losy w czasie wojny dotknęły rodzinę i mieszkańców Raszowy. Jak wyglądała edukacja po wojnie w miejscowości oraz zwyczaje religijne we wsi.

Opis

Życie religijne w obliczu wojnny w Raszowy

Świadek Historii| Hubert i Marta Blaut (1936)

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2024/06/220126_1056Blaut24.03.mp3