Życie religijne i posługa duszpasterska na Śląsku w okresie PRL

Potajemne udzielanie sakramentów św. dzieciom członków PZPR – represje duchownych ze strony SB podczas stanu wojennego – piętnowanie Ślązaków na studiach – nauczanie religii w salkach parafialnych – prowadzenie chóru i orkiestry.

Opis

Życie religijne i posługa duszpasterska na Śląsku w okresie PRL

Świadek Historii| Osoba anonimowa (1936) Popielów

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/grossjakubik-anonimman.mp3