Życie Polaków w Białoruskiej SRR po wojnie i ich repatriacja do Polski po 1956 roku

Los Polaków żyjących po wojnie w Nieświeżu w ZSRR (obecnie Białoruś): rozbijanie rodzin, wstąpienie do kołchozu, trudne warunki życia, praktyki religijne, wzajemna pomoc – repatriacja do Polski po 1956 r. – relacje z miejscową ludnością śląską.

Opis

Życie Polaków w Białoruskiej SRR po wojnie i ich repatriacja do Polski po 1956 roku

Świadek Historii| Teresa Chmielewska (1942) Krapkowice

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/2010_olga_przewlocka.mp3