Życie po wojnie

Wyjazdy do Niemiec – działalność aparatu bezpieczeństwa – zaopatrzenie – powstanie mniejszości niemieckiej – ślady po wojnie (niewybuchy i mogiły) – wysiedlanie Niemców po wojnie – handel przed wojną

Opis

Życie po wojnie

Świadek Historii| Piotr Macioszek () Radonia

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/migura.mp3