Życie po wojnie

Opis

Życie po wojnie

Świadek Historii| Agnieszka Piernikarczyk ()

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2020/02/11.Kamil-Teichman_Agnieszka-Piernikarczyk_Wejście-Armii-Czerwonej-i-życie-codzienne-po-1945.mp3