Życie osób uprzywilejowanych w PRL

Zaplecze socjalne w PRL – edukacja szkolna – życie kulturalne – rozrywka – trudności aprowizacyjne – reglamentacja towarów – stan wojenny – grupy uprzywilejowane w przydziałach.

Opis

Życie osób uprzywilejowanych w PRL

Świadek Historii| Wojciech Kwapień (1960) Gliwice

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/01_wojciech_kwapien.mp3