Życie na wsi po wojnie

Praca na gospodarstwie. Wszystko trzeba było robić ręcznie, wodę noszono ze studni. Wsparcie sąsiadów. Obok mieszkała rodzina, syn sąsiadów był wyuczonym krawcem. Został mężem świadka. Założenie Koła Gospodyń Wiejskich, organizowanie dożynek i zabaw. Świadek wróciła do szkoły, ukończyła szkołę siedmioklasową. Po wojnie sprzedawano, celem pozyskania jedzenia wszystkie rzeczy, które pozostały po zarekwirowaniu tychże przez czerwonoarmistów. Polaków wspierano paczkami żywnościowymi z zagranicy. Z gminy otrzymywano przydziały mąki z gliny, z których wyrabiano placki.

Opis

Życie na wsi po wojnie

Świadek Historii| Edyta Kuryś ()

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/09/ed320485a696b804f2c87ea9486bac3d.MP3