Życie Górnoślązaków w PRL

Spolszczanie nazwisk – kontakty z rodziną w Niemczech – służba wojskowa – pochody pierwszomajowe

Opis

Życie Górnoślązaków w PRL

Świadek Historii| Osoba anonimowa () Krapkowice

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/14_cz3.mp3