Życie codzienne w Polsce Ludowej

Ograniczenia swobód demokratycznych – pomoc z UNRRA – zabawy – trudności aprowizacyjne – edukacja szkolna – urządzenie mieszkań – oglądanie TV – prasa – trudności aprowizacyjne.

Opis

Życie codzienne w Polsce Ludowej

Świadek Historii| Maria Karwecka (1946) Prudnik

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/2011_maria_karwecka.mp3