Życie codzienne w latach 80.

Trudności aprowizacyjne – wyjazdy w odwiedziny do RFN – urządzanie wesela

Opis

Życie codzienne w latach 80.

Świadek Historii| Felicja Luszczyk (1936) Śmicz

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/2011_felicja_luszczyk.mp3