Życie codzienne w Bojszowach w czasie II wojny światowej

Praca na USC i w rolnictwie – agitacja partyjna

Opis

Życie codzienne w Bojszowach w czasie II wojny światowej

Świadek Historii| Marta Czarnynoga (1924) Bojszowy

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/dziuban.mp3