Życie codzienne i obyczaje na wsi śląskiej podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu

Praca na gospodarstwie rolnym podczas II wojny światowej – rekwizycja bydła przez sowietów – życie codzienne po wojnie – mechanizacja rolnictwa – osiedlanie przesiedleńców na gospodarstwach należących do Ślązaków – relacje ludności napływowej z miejscowymi Ślązakami – praca na gospodarstwie. Szykowanie bryczki – gromadzenie zapasów– zabawa – potrawy.

Opis

Życie codzienne i obyczaje na wsi śląskiej podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu

Świadek Historii| Krystyna Czernek (1928) Walce

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/2011_krystyna_czernek.mp3