Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce z siedzibą w Opolu

Kiedy powstał vgd? Cele Stowarzyszenia. Festiwal Kultury Mniejszości Niemieckiej. Projekty edukacyjno-kulturalne Stowarzyszenia. Jak trafiłam do vgd?

Opis

Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce z siedzibą w Opolu

Świadek Historii| Osoba anonimowa () Opole

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/niedbalec.mp3