Zostać czy wyjechać

Świadek relacjonuje o wyjazdach najbliższych osób do Niemiec w latach 70-tych oraz 80-tych. Świadek opowiada o trudnych czasach w których przyszło im funkcjonować. Powodem dla którego świadek zrezygnował z wyjazdu była niechęć zostawienia rodziców samych. Mottem, który dominuje wywiad jest cytat ojca świadka „Tam gdzie moja kołyska stała, tam jest moja ojczyzna”. Świadek nie żałuje konsekwencji swej decyzji pozostania w domu.

Opis

Zostać czy wyjechać

Świadek Historii| Urszula Gerstenberg (1950) Głogówek

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2020/12/Zostać-czy-wyjechać.mp3