Żędowice podczas okupacji radzieckiej

Okoliczności wybuchu wojny – naloty amerykańskie – okupacja radziecka – edukacja szkolna krótko po wojnie – warunki życiowe u schyłku wojny – rekwizycje mienia prywatnego – robotnicy przymusowi na Śląsku podczas wojny – wywózka Górnoślązaków do ZSRR.

Opis

Żędowice podczas okupacji radzieckiej

Świadek Historii| Osoba anonimowa ()

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/02_03_N_N_dziennikarz_P_Gambus.mp3