Ze wspomnień nauczycielki

Pierwsza praca świadka (Borki, powiat Olecko). Trudności w transporcie. Nauczycielom przysługiwał podwóz do pracy furmanką. Świadek przypomina epizod – wóz wpadł w zaspę i przewrócił się. W pierwszym roku pracy (lata 60.) poznała męża, leśnika. Kolejna praca - nauczyciel matematyki i fizyki w szkole podstawowej, w klasach łączonych w Łupstychu. Okres stanu wojennego świadek wspomina jako spokojny czas. Brała wówczas udział w kursie dla nauczycieli w Olsztynie. O stanie wojennym poinformował ich portier. Do domu odwiózł ich taksówkarz.

Opis

Ze wspomnień nauczycielki

Świadek Historii| Jadwiga Gromadzka ()

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/09/8d5661211db0f523384adf713ff22f80.mp3