W Imielinie przed wojną

Edukacja szkolna na przedwojennym Śląsku – porównanie okresu przed i powojennego – praca we Włoszech i kontakty z krajem – kłopoty aprowizacyjne w Polsce – korupcja w PRL – relacje PZPR-Kościół – ograniczenia w obrocie dewizami – trudności z uzyskaniem paszportu.

Opis

W Imielinie przed wojną

Świadek Historii| ks. Józef Pielorz (1921) Imielin

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/06/10_cz1.mp3