Przed wojną w Domecku

Praca na gospodarstwie rolnym przed wojną - życie religijne- ubóstwo - rozrywki sportowe.

Opis

Przed wojną w Domecku

Świadek Historii| Marcin Langner (1928) Domecko

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/06/langner_2.mp3