Porównywanie szkoły przed i powojennej

Edukacja szkolna po wojnie - edukacja szkolna przed wojną - nauczyciele.

Opis

Porównywanie szkoły przed i powojennej

Świadek Historii| Getruda Mohlek (1931) Stare Budkowice

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/06/niesporek_3.mp3