Założenie i działalność organizacyjna mniejszości niemieckiej w Kędzierzynie

Początki działalności mniejszości niemieckiej – w okresie PRL – aktualna kondycja mniejszości niemieckiej stan aktualny.

Opis

Założenie i działalność organizacyjna mniejszości niemieckiej w Kędzierzynie

Świadek Historii| Osoba anonimowa (1936) Kędzierzyn-Koźle

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/roksztajn2.mp3