Z Zarzecza do Krapkowic

Przymusowa kolektywizacja na ziemiach polskich włączonych do ZSRR – nadużycia banderowców – wywózka do pracy nad Morze Czarne – trudne początki po przesiedleniu na Śląsk.

Opis

Z Zarzecza do Krapkowic

Świadek Historii| Helena Fatyga (1936) Dobra

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/rosenberger2.mp3