Z wspomnień przewodniczącej koła TSKN w Popielowie

Początki działalności mniejszości niemieckiej – rodzaje aktywności – stan aktualny – kontakty z rodziną w Niemczech w okresie PRL.

Opis

Z wspomnień przewodniczącej koła TSKN w Popielowie

Świadek Historii| Osoba anonimowa (1937) Popielów

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/początek-i-działalność-Koła-TSKN-w-Popielowie-Gross-JAKUBIK.wav