Z wspomnień lekarki okulistki

Przybycie na Śląsk z ZSRR w 1956 – potrzeby i rozwój okulistyki na Śląsku – kolarski Wyścig Pokoju – Gliwice w połowie lat 50.

Opis

Z wspomnień lekarki okulistki

Świadek Historii| Zinajda Górska (1932) Gliwice

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/zinajda-gorska.mp3