Z Polski do Niemiec. Trudne początki

Świadek opowiada o początkach wyjazdu do Niemiec. O kontrolach na granicach prowadzonych przez służby celne. O szkole dla przesiedleńców oraz o pomocy osobom, które nie znały języka niemieckiego.

Opis

Z Polski do Niemiec. Trudne początki

Świadek Historii| Bernhard Labisch (1951) Nakło

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2020/12/Bernhard-Labisch-po-korektach.mp3