Z perspektywy emigranta

Zmiany imion i nazwisk – emigracja do RFN

Opis

Z perspektywy emigranta

Świadek Historii| Wiktor Czarnynoga (1927) Bojszowy

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/pdziuban-wiktorczarnynoga.mp3