Z Kresów Wschodnich na Śląsk

Na robotach przymusowych w Niemczech – osiedlenie na Śląsku – niewybuchy – z Pomorza z powrotem na Śląsk.

Opis

Z Kresów Wschodnich na Śląsk

Świadek Historii| Romana Dąbrowska (1914)

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/02_Romana_Dabrowska.mp3