Z historii rodziny

Świadek pokazuje pamiątki rodzinne. Ojciec świadka urodził się w Czelabińsku. Dziadek trafił na zsyłkę, za spisek przeciwko carowi. był naczelnikiem stacji Szumicha, miał wykształcenie techniczne. Budował kolej transsyberyjską. Został rozstrzelany przez Czeka. W 1922 roku, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, babcia przyjechała do Wilna. Ojciec ukończył szkołę realną i otrzymał pracę zarządcy majątku pod Wilnem. Babcia otrzymała emeryturę po zmarłym mężu. Matka świadka była nauczycielką, poznała ojca świadka, gdy pracował na wsi. Przygotowywała synów swoich pracodawców do gimnazjum. Pobrali się w 1932 roku i zamieszkali w majątku Amliszki, którym zarządzał ojciec. Świadek urodził się w 1935 roku, w 1938 roku jej brat. Nadeszła wojna. Sowieci wywozili Polaków na Syberię. Wspomagali ich Żydzi, którzy znali miejsce zamieszkania wielu osób, z racji prowadzonego handlu. Teść świadka został wywieziony na Syberię, prowadził rachunki w kołchozie w Krasnojarskim Kraju, znał język rosyjski.

Opis

Z historii rodziny

Świadek Historii| Alina Krawcewicz ()

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/09/Aleksandra-Soliwoda-1-mówi-pani-Alina-Krawcewicz.mp3